Dit is de privacy en cookie policy van de Persgroep Online Services B.V. ("de Persgroep Employment Solutions"), de uitgever van Intermediair.nl. De Persgroep Employment Solutions is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Verwerkte gegevens

De Persgroep Employment Solutions maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht.

De Persgroep Employment Solutions verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en profielfoto, uw opleidingsniveau, de naam van uw werkgever, uw functie en de bedrijfstak waarin u werkzaam bent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt, een test invult of content op deze website plaatst.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door de Persgroep Employment Solutions gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan de Persgroep Employment Solutions verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

B. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie en vacatures, om u aanbiedingen te doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van de Persgroep Employment Solutions en haar groepsmaatschappijen en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.

C. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

D. We gebruiken uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op de Persgroep Employment Solutions rustende wet- en regelgeving.

Ontvangers

De Persgroep Employment Solutions publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de content die u zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

De Persgroep Employment Solutions zal uw accountgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan de Persgroep Employment Solutions of indien de Persgroep Employment Solutions daartoe wettelijk verplicht is.

Gegevens over uw bezoekgedrag aan de website kunnen wel worden gedeeld met andere dochtermaatschappijen van de Persgroep Nederland om advertenties en onze producten en diensten beter af te kunnen stemmen op uw interesses.

Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders. Adverteerders kunnen dan gericht advertenties tonen aan bepaalde groepen voor hen interessante bezoekers. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden.

De privacystatement van De Persgroep is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. De Persgroep Employment Solutions is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is de Persgroep Employment Solutions niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere bezoekers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies

Onze site gebruikt functionele cookies om bepaalde bezoekersvoorkeuren op te slaan en hierdoor de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze site voor functionele doeleinden gebruikt worden, welke gegevens deze cookies verzamelen en hoe lang deze cookies gebruikt worden.

Analytics

Om de site te verbeteren meten wij voortdurend het gedrag van bezoekers op onze site en maken daarbij gebruik van software van een derde partij. De informatie die wij verzamelen met deze cookies maken o.a. inzichtelijk hoe vaak onze site wordt bezocht en op welke pagina bezoekers de meeste tijd doorbrengen. Dankzij deze inzichten zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van onze site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De informatie die wij hiervoor verzamelen herleiden wij niet naar personen.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze site voor analytische doeleinden gebruikt worden, welke gegevens deze cookies verzamelen en hoe lang deze cookies gebruikt worden.

Social Media

Onze site biedt de mogelijkheid om artikelen en video’s met een button op social media te delen. Om deze button te laten functioneren maken social media partijen gebruik van cookies, zodat deze jou kunnen herkennen als je een artikel of video wilt delen.

Indien u behoefte heeft aan meer informatie over de cookies van social media partijen verwijzen wij u naar de verklaringen op de sites van deze partijen. Deze verklaringen kunnen mogelijk in verloop van tijd veranderen en hierop heeft de Persgroep Employment Solutions geen invloed.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze site voor social media doeleinden gebruikt worden, welke gegevens deze cookies verzamelen en hoe lang deze cookies gebruikt worden.

Advertenties

Op onze website worden op meerdere plekken advertenties getoond, waarbij gebruik wordt gemaakt van advertentienetwerken. Deze advertentienetwerken gebruiken cookies om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat bezoekers niet steeds dezelfde advertentie te zien krijgen of het aantal klikken gemeten kan worden.

Naast deze toepassingen worden cookies door advertentienetwerken gebruikt om advertenties aan te passen aan bijvoorbeeld de inhoud van de pagina. Dit kun je vergelijken met het tonen van reclames over koken in reclameblokken tijdens een tv-programma over koken.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze site voor advertentie doeleinden gebruikt worden, welke gegevens deze cookies verzamelen en hoe lang deze cookies gebruikt worden.

Interesses

Om relevantie te bieden aan de bezoekers van onze website proberen wij deze zoveel mogelijk aan de interesses van de bezoeker aan te passen. Dit doen we met de inhoud van onze website, maar ook met de advertenties die getoond worden.

Om dit mogelijk te maken proberen wij inzicht te krijgen in de interesses van onze bezoekers, zonder dat dit herleidbaar is naar een specifiek persoon. Gebaseerd op deze interesses zorgen wij ervoor dat relevante advertenties aan de verschillende groepen bezoekers worden getoond. Dit kan inhouden dat u als bezoeker wordt opgenomen in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld ‘mannen met de leeftijd van 30 tot 45 jaar, getrouwd met kinderen en een interesse in voetbal’.

Ook derden partijen maken gebruik van cookies op onze website om inzicht proberen te krijgen in de interesses van onze bezoekers. Deze informatie kunnen zij combineren met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze, of om zogenaamde retargeting-advertenties te tonen.

Indien dergelijke cookies niet gebruikt worden betekent dit niet dat u geen advertenties meer op onze site te zien krijgt, maar deze advertenties zullen niet specifiek gericht zijn op uw interesses.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze site voor interesses doeleinden gebruikt worden, welke gegevens deze cookies verzamelen en hoe lang deze cookies gebruikt worden.

Overige/onvoorziene cookies

Dit komt vooral voor als een webpagina ‘embedded elementen’ bevat. Dit zijn meestal documenten, teksten, plaatjes en/of filmpjes die bij andere partijen zijn opgeslagen, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen, maar we hierboven nog niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsen, waarom ze deze plaatsen, wat de levensduur van deze cookie is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

Blokkeren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. De Persgroep Employment Solutions bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. De Persgroep Employment Solutions mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht met uw naam en contactgegevens aan de Persgroep Online Services B.V., afdeling Klantenservice, postbus 37040, 1030 AA Amsterdam of een e-mail aan klantenservice@persgroep.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

De Persgroep Employment Solutions zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Persgroep Employment Solutions de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. De Persgroep Employment Solutions stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien de Persgroep Employment Solutions de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt de Persgroep Employment Solutions de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien de Persgroep Employment Solutions niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan de Persgroep Employment Solutions de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De Persgroep Employment Solutions schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker de Persgroep Employment Solutions de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

De Persgroep Employment Solutions kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 27 juli 2016.